D pozar microgolftechniek pdf

Kennis van de afdeling brandbestrijding is een betrouwbare bron van beveiliging. Een vuur is uniek onder de moeilijkste elementen, moeilijk te vinden, snel verspreidt en vernietigt alles dat zijn eigen potentieel vindt. Elke kamer waarin mensen mensen begeleiden, moet behoorlijk uitgerust zijn met brandblusmiddelen, die een effectief wapen in de strijd zullen vormen met een onvoorspelbaar element.

Samen met gezonde apparatuur die bijdraagt tot de vorming van vuur en het oppervlak beschermt tegen de verspreiding, moet de kennis gaan. Iedereen die zich veilig moet voelen in het aangezicht van een brand, moet een passende training ondergaan. Niet elk type vuur, omdat het sluit met de geest van dit product. Bijvoorbeeld, bij het verbranden van olie en elektrische installaties, kunt u niet blussen met water, dat alleen de vlam voedt en het vuur veel meer tijd kost. In de strijd tegen sommige branden is het uitdoven zeer effectief. Stoom blussen is een stoomdovende strategie die echt effectief is, maar enkele beperkingen heeft. Het lage soortelijk gewicht van de stoom verhindert praktisch het gebruik ervan in de werkelijke ruimte, omdat in dergelijke omstandigheden de stoom de bluseigenschappen niet zal bereiken. Het blussen met stoom zal zeer vruchtbaar blijken in gesloten, kleine appartementen. Dankzij het gebruik van rekentechnologie voor het uitvoeren van een remmende toevoer van zuurstof en een snelle verlaging van het concentratieniveau, zal stoom ideaal dienen om een brand van vloeistoffen, gassen of zelfs elektrische installaties te blussen. Het belangrijkste principe van de werking van de blusdamp is de compatibiliteit met de ontstekingstemperatuur van de verbrandingsstof. Hoe hoger de ontstekingstemperatuur van het brandende materiaal, hoe actiever de oorlog met vlammen zal zijn, stoom.