Een explosie tijdens een concert

De explosie wordt de snelle afgifte van enorme hoeveelheden energie genoemd. Dit evenement brengt veel bedreigingen met zich mee. Explosies gaan meestal gepaard met een plotselinge sprong in temperatuur en druk, emissie van straling (bijvoorbeeld in de vorm van bliksem of lichtimpuls van een nucleaire explosie of akoestische golven (meestal is het een geluidsspel of een karakteristieke knal. Het is niet zonder gevoel dat dit ongecontroleerde fenomeen mensen met angst vervult.

Vivese Senso Duo CapsulesVivese Senso Duo Capsules Vivese Senso Duo Capsules Innovatieve olie voor haaruitval!

Welke ruimtes zijn explosief? Meestal gaan ze naar oppervlakken waar de atmosfeer in het geval van een potentiële dreiging een explosie kan veroorzaken. Onder explosieve atmosfeer wordt verstaan ​​een speciaal mengsel van ontvlambare stoffen die heersen bij de constructie van gassen, dampen of nevels, d.w.z. mengsels met lucht in atmosferische omstandigheden waarin ze tot hoge temperaturen leiden. Het is de moeite waard om te weten dat in explosieve omgevingen alleen vonken of een elektrische boog een explosie kunnen veroorzaken.

Gebieden met het grootste explosiegevaar zijn m.im. chemische fabrieken, raffinaderijen, benzinestations, energiecentrales, verffabrieken, verfwinkels, benzinestations, evenals voertuigen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, luchthavens, graanmolens of scheepswerven. Ontsteking op de bovengenoemde plaatsen zou leiden tot explosies, waarvan de effecten geweldig zouden zijn. Ze zouden zeker enorme materiële verliezen veroorzaken en een goed leven in gevaar brengen.

Onderschat de preventieve werking van explosiebeveiliging niet om de bovengenoemde schade te voorkomen. In veel landen zijn speciale wetten, richtlijnen en normen opgesteld om het risico op explosies te verminderen en mogelijke schade te elimineren. In potentieel explosieve omgevingen moet u een systeem installeren dat iedereen in hen in staat stelt veilig te zijn.