Het risico van een gasexplosie

Richtlijn 94/9 / EG (ATEX is een normatief woord dat ook van toepassing is op apparaten wanneer en besturingsstijlen. De apparaten in kwestie zijn voornamelijk bedoeld om ze in potentieel explosieve omgevingen van methaan of kolenstof te plaatsen. Deze richtlijn bestaat op 23 maart 1994 in het Europees Parlement en de Raad.

In het lokale rechtsstelsel werd het echter ingevoerd op basis van de verordening van de minister van Economie van 22.12.2005. OJ Nr. 263, item 2203 De richtlijn beoogt in de eerste plaats de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten die apparatuur en beveiligingssystemen in gebruik nemen in gebieden die door explosie met methaan of meer steenkoolstof zijn bedreigd. De richtlijn is echter van toepassing op apparaten en bovendien op beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in mogelijk explosiegevaarlijke zones. Tegelijkertijd dient te worden opgemerkt dat de informatie tegelijkertijd betrekking heeft op veiligheids-, besturings- en regelapparatuur. Deze gerechten worden bepaald voor gebruik buiten de besproken zones, maar die van invloed zijn op sommige gereedschappen en beschermende methoden die voor de grond zijn bedoeld op mogelijk explosieve afstanden.Er zijn uitzonderingen op de ATEX-richtlijn. De besproken richtlijn past niet onder andere bij medische apparaten die in de medische gemeenschap worden gebruikt. Het wordt niet meer geaccepteerd voor apparatuur bedoeld voor thuisgebruik, persoonlijke beschermingsmiddelen, schepen, transportmiddelen.Deze wettelijke handeling van de Europese Unie heeft speciale vereisten die in de gegeven normen worden teruggegeven. Bovendien classificeert het mogelijk explosieve sferen, die zijn opgenomen in de bijlage. Ook bij Richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 van 16/12/1999: "Over kleine vereisten die het vertrouwen vergroten en de gezondheid onder controle houden van werknemers die in de praktijk potentieel worden blootgesteld in omvang met een explosieve atmosfeer".Apparaten en beveiligingssystemen kunnen het materiaal zijn van andere richtlijnen, met betrekking tot andere aspecten en die ook voorzien in het aanbrengen van de CE-markering erop. Dit teken moet zichtbaar, helder en onverwoestbaar zijn.De huidige richtlijn zal worden vervangen door het nieuwe ATEX-beginsel 2014/34 / EU. Het zal gebeuren op 20 april 2016.