Kolenstofexplosiegevaar

Een explosie kan plaatsvinden, maar in een explosieve bol, d.w.z. met gassen, dampen of stof. En het ontstaat meestal in chemische huizen, tanks, raffinaderijen, energiecentrales, verfwinkels, chemische fabrieken, cementfabrieken en veel andere, waar stoffen of poedervormige producten worden verkregen.

Probiox Plus

Omdat in bepaalde landen van de Europese Unie gedurende vele jaren de veiligheidsvoorschriften aanzienlijk van elkaar verschilden, ze ook een grote muur waren in de uitwisseling van goederen, werd besloten om ze te harmoniseren, met apparaten die in bedreigde zones presteren de zogenaamde ATEX-markeringen.

Wat zijn de ATEX-markeringen dan?Deze naam verbergt de gedetailleerde vereisten in de EU-wetgeving waaraan moet worden voldaan door alle producten die in potentieel explosieve atmosferen worden geïntroduceerd. Eisen die niet door deze delen worden begrepen, kunnen intern worden gereguleerd in specifieke EU-lidstaten, ze kunnen niet anders zijn dan EU-regels en ze kunnen de eisen niet aanscherpen.Elk apparaat dat in dienst wordt gesteld voor werkzaamheden in explosiegevaarlijke ruimtes, moet een goede markering hebben met het model dat door de richtlijn is geïntroduceerd. Deze markeringen bevatten een aantal symbolen die verschillende verplichte parameters voor deze apparaten specificeren. En dus:Door de CE-markering op het product te plaatsen, verklaart de fabrikant dat dit effect aan bepaalde eisen van de richtlijn voldoet.De ruimtes waarin explosiegevaar zegt, zijn besteed aan gevaarlijke gebieden. De aanduiding van de gevarenzone geeft ook informatie over de aard van de dreiging en de intensiteit ervan:- de zone van gassen, vloeistoffen en hun dampen is gemarkeerd met de letter G- een zone met brandbaar stof - de letter D.Vervolgens werden explosieveilige apparaten verdeeld in twee groepen:- kwaliteit en identiteit ingediend voor publicatie in de mijnen,- Groep II is een hulpmiddel dat in de ruimte aan het boek wordt gegeven op plaatsen met een risico op gas-, vloeistof- of stofexplosie.De volgende classificatie bepaalt de mate van dichtheid van de behuizing van het gereedschap en de weerstand tegen slagen.Ten slotte is er een ondubbelzinnige temperatuurklasse, d.w.z. de maximale oppervlaktetemperatuur waarbij het apparaat kan presteren.Wat zijn de voordelen van het gebruik van ATEX:- het waarborgen van de veiligheid op industriële punten,- vermindering van economische verliezen als gevolg van mogelijke bedreigingen of storingen;- vermindering van werkonderbrekingen;- zorgen voor de vereiste kwaliteit van apparaten.