Wiskundig onderwijsprogramma

Tegenwoordig, in een club met een zeer snelle ontwikkeling van nieuwe computertechnieken, is de FEM (eindige-elementenmethode al snel een uiterst effectief hulpmiddel geworden voor numerieke analyse van verschillende constructies. De MES-modellering heeft veel belangrijke toepassingen gevonden op vrijwel elk modern technisch gebied en in toegepaste wiskunde. In de eenvoudigste bewoordingen is het spreken van MES een gecompliceerde methode voor het oplossen van differentiaal- en deelvergelijkingen (na voorafgaande discretisatie in de normale ruimte.

Wat vormt MESEindige elementen methode, in dezelfde tijd van de meest voorkomende, computerondersteunde werkwijzen voor het bepalen van stress, gegeneraliseerde krachten, vervormingen en verplaatsingen in de onderzochte structuren. FEA modellen wordt op het systeemlichaam gevormd op een eindig aantal elementen. Het land van elk afzonderlijk element idee te krijgen voeren en alle onbekenden (voornamelijk verplaatsing worden weergegeven door een speciale functie interpolatie met behulp van de waarden van hetzelfde besturingssysteem in een gesloten punk aantal (gewoonlijk aangeduid als knooppunten.

Toepassing van MES-modelleringTegenwoordig worden de sterkte van de structuur, spanning, verplaatsing en simulatie van eventuele vervormingen onderzocht met behulp van de FEM-methode. In computermechanica (CAE kunnen ook de warmtestroom en vloeistofstroom worden onderzocht met behulp van deze procedure. De MES-methode wordt idealiter toegevoegd aan de studie van dynamica, statica van machines, kinematica en magnetostatische, elektromagnetische en elektrostatische effecten. MES-modellering wordt waarschijnlijk gebouwd in 2D (tweedimensionale ruimte, waar discretisatie meestal wordt beperkt tot de opdeling van een specifiek gebied in driehoeken. Dankzij dit formulier kunnen we de waarden tellen die in het bereik van een bepaald systeem voorkomen. De huidige methode heeft echter goede beperkingen voor wat zou moeten zijn.

De grootste nadelen en voordelen van de FEM-methodeHet grootste voordeel van MES is de mogelijkheid om de juiste resultaten te verkrijgen, zelfs voor zeer delicate vormen, waarvoor het buitengewoon moeilijk was om gewone analytische berekeningen uit te voeren. In het bedrijfsleven bewijst het dat de gegeven problemen kunnen worden gekopieerd in de geest van een computer, zonder de noodzaak om dure prototypen te bouwen. Een dergelijk mechanisme vergemakkelijkt het hele ontwerpproces enorm.De indeling van het bestudeerde gebied in nog kleinere elementen resulteert in nauwkeuriger berekeningsresultaten. Er moet voor gezorgd worden plus dat het dan gekocht wordt door een veel grotere vraag naar rekenkracht van moderne computers. Er moet ook aan worden herinnerd dat in een dergelijk geval iemand zichzelf ernstig moet inschatten en met enkele rekenfouten die voortvloeien uit meerdere benaderingen van de verwerkte waarden. Als het bestudeerde gebied uit enkele honderdduizenden verschillende elementen bestaat, die niet-lineaire eigenschappen zijn, is het wenselijk dat de berekening in deze vorm op de juiste wijze wordt aangepast in toekomstige iteraties, waardoor de uiteindelijke uitvoer waar zal zijn.